Planuojama rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7527/0010:117, 8,2600 ha, Baksčių k., Mosėdžio sen., Skuodo rajone) detaliojo plano koregavimą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Baksčių k. 14, Mosėdžio sen., Skuodo r. sav.

Paskelbta 3 spalio, 2019 m., skiltyje Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7527/0010:117, 8,2600 ha, Baksčių k., Mosėdžio sen., Skuodo rajone) detaliojo plano, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. A1-283 „Dėl žemės sklypo Baksčių k., Mosėdžio sen., Skuodo rajone, detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Nr.1 (Baksčių k. 14, Mosėdžio sen., Skuodo r. sav.).

Detaliojo plano koregavimo rengimo tikslai – nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, koreguoti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su parengtu įsakymo projektu organizuoti detaliojo plano koregavimą bei planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti nuo 2019-10-04 iki 2019-10-17 (imtinai) Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.skuodas.lt. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui (Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui) iki 2019 m. spalio 17 d. (imtinai) galima teikti elektroniniu paštu savivaldybe@skuodas.lt.

Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi bus galima susipažinti Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.skuodas.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS).

PRIDEDAMA:

  1. Įsakymas Nr. A1-695
  2. Įsakymo  projektas
  3.  planuojamos teritorijos riba