Projektas „Infrastruktūros plėtra Šačių, Rukų ir Notėnų kaimuose“

Paskelbta 12 rugsėjo, 2019 m., skiltyje Įvykdyti projektai

 

Paramos sutartis projektui įgyvendinti buvo pasirašyta 2018 m. birželio 28 d. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

Projekto „Infrastruktūros plėtra Šačių, Rukų ir Notėnų kaimuose“ tikslas – skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą Šačių ir Notėnų seniūnijų kaimuose, kompleksiškai vystant bendruomeninę infrastruktūrą. Įgyvendinant projektą atliktas Šačių ir Notėnų kapinių kapitalinis remontas – Šačių kapinėse rekonstruoti buvę ir įrengti nauji takai, sutvarkyti laiptai, įrengti lauko apšvietimo takai, Notėnų kapinėse įrengta tvora, privažiavimas prie kapinių ir automobilių stovėjimo aikštelė. Notėnų gyvenvietėje įrengtos treniruoklių ir krepšinio aikštelės, Rukų kaime įrengta vaikų žaidimo aikštelė,  atliktas Vingio gatvės kapitalinis remontas – įrengta asfalto danga.

Projektui įgyvendinti skirta 179 027 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų bei apie 155 000 Eur Skuodo rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšų.

Planuojama projektą įgyvendinti iki 2019 m. gruodžio 30 d.