Projektas neformaliojo švietimo infrastruktūrai pagerinti

Paskelbta 31 rugpjūčio, 2020 m., skiltyje Įvykdyti projektai

Skuodo rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje“, projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-31-0004.

Skuodo rajono savivaldybės administracija projektu siekia pagerinti vaikų neformaliojo švietimo kokybę, infrastruktūrą ir prieinamumą. Projektas buvo įgyvendinamas kartu su partneriais: Skuodo meno mokykla ir Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centru. Siekiant projekto tikslo, bus atnaujintos patalpos ir įsigytos priemonės, reikalingos šių krypčių neformaliam vaikų ugdymui: muzikos, dailės, choreografijos, sporto, techninės kūrybos. Projekto metu Meno mokykloje įrengta klasė, skirta neformaliam vaikų ugdymui. Klasė aprūpinta baldais, kompiuteriais bei kompiuterinėmis programomis, įrengtos darbo vietos, įsigytas daugiafunkcis spausdintuvas, projektorius, muzikos instrumentai ir jų priedai, grafikos spaudimo bei keramikos žiedimo staklės ir kt. priemonės. Įsigytos modernesnės priemonės, skirtos neformaliam vaikų ugdymui, leis patobulinti šioje ugdymo įstaigoje vykdomas neformalaus ugdymo programas.

Projekto metu taip pat įsigytos priemonės, reikalingos Sporto centre vykdomam neformaliam vaikų ugdymui: baidarių irklavimo sportinės lenktyninės valtys, dviračiai, stalai, kėdės, nešiojami kompiuteriai, robotikos rinkiniai, akumuliatoriaus pakrovėjai ir kt. Sporto centre bus vykdomas šių krypčių neformalus vaikų ugdymas: sporto (baidarių ir kanojų irklavimas; dviračių), techninės kūrybos (robotikos). Tikslinė projekto grupė – Meno mokyklą ir Sporto centrą lankantys vaikai.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

Bendra projekto vertė 67 837,84 Eur, iš jų:

Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 55 136,25 Eur; savivaldybės biudžeto lėšos – 12 701,59 Eur.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019-07-25.