Projektas „Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas“

Paskelbta 12 rugsėjo, 2019 m., skiltyje Įvykdyti projektai

Projektas „Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas“ įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“. Projektui įgyvendinti skirta iki 312 019,17 Eur Europos regioninės plėtros fondo ir 81 154 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto metu buvo atlikti Šatrijos, Birutės ir Vaižganto gatvių rekonstrukcijos darbai. Rekonstruota Šatrijos g. atkarpa nuo Birutės g. iki Kunigiškių g. – įrengta asfalto danga, šaligatviai (apibus gatvės), gatvės ir šaligatvio bordiūrai, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema. Birutės g. rekonstruojama nuo Šatrijos g. iki Bartuvos progimnazijos stadiono –įrengta asfalto danga, rekonstruota paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė (šalia Bartuvos progimnazijos), gatvės ir šaligatvio bordiūrai. Vaižganto g. rekonstruota nuo Dariaus ir Girėno g. iki Vandenvietės g. – įrengta asfalto danga,  vienoje gatvės pusėje rekonstruotas šaligatvis, gatvės apšvietimas ir tinklai, paviršinio nuotekų surinkimo šuliniai.   Pagerinta techninė gatvių būklė sumažins eksploatacines transporto priemonių sąnaudas bei padidins gatvių saugą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-06-27–2018-12-31.