Projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ dalyvauja Bartuvos progimnazija, Mosėdžio ir Ylakių gimnazijos

Paskelbta 23 rugsėjo, 2019 m., skiltyje Įvykdyti projektai, Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės administracija yra Europos Sąjungos fondų investicijų projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ partnerė. Projekte dalyvauja: Bartuvos progimnazija, Mosėdžio gimnazija ir Ylakių gimnazija.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projekte dalyvaujančios Skuodo rajono mokyklos jau gavo 1–4 klasių ir kai kuriuos 5–8 klasių priemonių ir įrangos komplektus. Greitu laiku mokyklas pasieks ir likusieji komplektai. Šių priemonių ir įrangos dėka mokyklos įsikūrė laboratorijas, kuriose mokiniai gali tyrinėdami, darydami bandymus pažinti mus supančią aplinką ir gamtą.

Jau yra paruošta ir projekto svetainėje „Vedlys“ http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html patalpinta medžiaga mokytojams, kaip ugdyti mokinių gebėjimus naudojantis įsigytomis priemonėmis.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.).