Projekto lėšomis perkami socialiniai būstai

Paskelbta 31 rugpjūčio, 2020 m., skiltyje Vykdomi projektai

Skuodo rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Skuodo rajono savivaldybėje, projekto kodas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-31-0002.

Projektas įgyvendinamas siekiant padidinti socialinio būsto fondą Skuodo rajono savivaldybėje ir išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Šio projekto metu bus nupirkta 14 butų, kurie bus įregistruoti Skuodo rajono savivaldybės socialinio būsto fonde. Socialiniuose būstuose apsigyvens keturiolika bendrame asmenų ir šeimų turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąraše laukiančių asmenų (šeimų). Visi socialiniai būstai bus aprūpinti viryklėmis (su orkaitėmis). Tarp keturiolikos pirmųjų, ilgiausiai socialinio būsto laukiančių asmenų/šeimų, nėra neįgalių asmenų, todėl projekto metu įsigyti būstai nebus pritaikomi pagal neįgalių žmonių poreikius. Kadangi projektas įgyvendinamas Skuodo mieste, naujai įsigytų socialinių būstų gyventojai turės galimybę naudotis viešuoju transportu. Mieste lengvai pasiekiamos viešosios paslaugos: vaikų darželis, mokyklos, poliklinika, ligoninė. Taip pat didesnė galimybė įsidarbinti, lyginant su savivaldybės kaimo vietovėmis.

Bendra projekto vertė 191 986,85 Eur, iš jų:

Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 163 188,81 Eur; savivaldybės biudžeto lėšos – 28 798,04 Eur.

Projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki  2021-09-30.