Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Skuodo rajono pradinių klasių mokinių priežiūros organizavimo karantino laikotarpiu

Paskelbta 6 sausio, 2021 m., skiltyje Aktualu, COVID-19, Naujienos

Parengtas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. A1-6 „Dėl Skuodo rajono pradinių klasių mokinių priežiūros organizavimo karantino laikotarpiu“. Juo Skuodo Bartuvos progimnazijos, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos, Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos ir Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos vadovai karantino laikotarpiu įpareigoti užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokykloje, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose.

Švietimo įstaigos ugdymą ir veiklas pradinukams organizuos užtikrindamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygas.

Įsakymu nustatyti kriterijai, kurie taikomi karantino laikotarpiu priimant sprendimus skirti vaikui, ugdomam pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokykloje:

1. abu tėvai, įtėviai, globėjai privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali dirbti nuotoliniu būdu;

2. nei vienam iš tėvų, įtėvių, globėjų nėra galimybių gauti nedarbingumo pažymėjimo vaikui prižiūrėti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

Tėvai, įtėviai, globėjai teikia mokyklos vadovui prašymą ir pažymą, įrodančią, kad vaiko atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje. Tada mokyklos vadovas priima sprendimus, vadovaudamasis nurodytais kriterijais ir mokyklos nustatyta tvarka.

Mokykla, organizuojanti nuotolinio ugdymo priežiūrą, užtikrina šių vaikų pavėžėjimą.

Įsakymas.

 

Parašykite komentarą