Skelbiamas konkursas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms finansuoti

Paskelbta 17 rugsėjo, 2019 m., skiltyje Pranešimai

Projektų finansavimo tikslas – plėtoti Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikyti jas prie visuomenės poreikių.

Programos paraišką gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir pagal nuostatus galintis teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22 patvirtinta Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika bei Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T9-142 patvirtintu Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu.

Programų paraiškos teikiamos iki 2019 m. spalio 8 d., 17 val. Skuodo rajono savivaldybės administracijai (218 kab.).

Išsamesnė informacija teikiama Skuodo rajono savivaldybės administracijoje (218 kab.), Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440) 45 575.

Dokumentai konkursui.7z