Apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Paskelbta 17 vasario, 2022 m., skiltyje Aktualu, Naujienos

Skuodo rajono savivaldybė kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2022 m. rugpjūčio 18 d. kreiptis į  Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyrių, adresu: Skuodas, Vilniaus g. 13, 203 kab., ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

 

_Skuodo rajono savivaldybės administracija__

STATINIŲ, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), SĄR A Š A S

2021 m. lapkričio 29 d. vasaris Nr. VŪ4-1

Skuodas

 

Eil.

Nr.

Statinio pavadinimas, paskirtis Statinio adresas ir koordinatės Buvęs naudotojas (jei žinomas) Statinio Pagrindinių

konstrukcijų medžiaga

 

Statinys

ypatingas

ar ne

Statinys

naudojamas ar ne

Techninė būklė (tinka naudoti, apgriautas, griuvėsiai
aukštų skaičius bendras plotas m2 arba statinio tūris m3

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8186 su siurbline Skuodo r. sav. Aleksandrijos sen. Aleksandrijos k. tarp Liepų ir Pušyno gatvių

(x-6242045; y-357308)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
2. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9351 su siurbline Skuodo r. sav. Aleksandrijos sen. Aleksandrijos k. Pušyno g. (x-6242270; y-356773) nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
3. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8281 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Aleksandrijos sen. Kaukolikų k.

(x-6235390; y-358878)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
4. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8959 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Aleksandrijos sen. Kaukolikų k.

(x-62435729; y-357027)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
5. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 26204 (6262) Skuodo r. Barstyčių k.

(x-6227873; y-368363)

savivaldybė 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
6. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8496 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Ylakių sen. Girdenių k.

(x-6243833; y-367583)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
7. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 1786 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Ylakių sen. Nausėdų k.

(x-6235021; y-364857)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
8. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8631 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Ylakių sen. Nausėdų k.

(x-6234932; y-364816)

 

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
9. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8960 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Ylakių sen. Raudonių k.

(x-6235007; y-368112)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
10. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8620 su siurbline ir vandens bokštu, neveikiantis Skuodo r. sav. Ylakių sen. Ylakių mstl., Mokyklos g. (koordinatės: x-6240935; y-366957) nežinomas 3 betonas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
11. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8964 su siurbline, veikiantis Skuodo r. sav. Pašilės k. Ylakių sen.

(x-6237002; y-372795)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
12. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 1801 su siurbline, veikiantis Skuodo r. sav. Ylakių sen. Vižančių k. Tilto g.

(x-6247141; y-366928)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
13. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys (gręžinio numeris nežinomas) su siurbline, neveikiantis Skuodo r. sav. Ylakių sen. Vižančių k. Tilto g.

(x-6247125; y-366931)

nežinomas 3 betonas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
14. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9791 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Ylakių sen. Vižančių k.

(x-6246846; y-366917)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
15. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8567 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Ylakių sen. Viliotės Užpelkio k. (x-6241364; y-372410) nežinomas 3 betonas, metalas neypatingas naudojamas tinka naudoti
16. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8190 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Ylakių sen. Luobos k. (x-6233986; y-375049) nežinomas 3 betonas, metalas neypatingas naudojamas tinka naudoti
17. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8181 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Ylakių sen. Margininkų k. (x-6243875; y-372642) nežinomas 3 betonas, metalas neypatingas naudojamas tinka naudoti
18. Gėlo požemini vandens gręžinys Nr. 19635 Skuodo r. sav. Ylakių mstl.

(x-624053; y-367325

nežinomas 3 betonas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
19. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8977 su siurbline, veikiantis Skuodo r. sav. Lenkimų sen. Lenkimų mstl.

(x-6232701; y-333562)

savivaldybė 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
20. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9350 su siurbline, veikiantis Skuodo r. sav. Lenkimų sen. Lenkimų mstl.

(x-6232742; y-333484)

savivaldybė 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
21. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8188 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Lenkimų sen. Juodeikių k.

(x-6226911; y-331026)

savivaldybė 3 betonas, metalas neypatingas naudojamas tinka naudoti
22. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8975 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Lenkimų sen. Žemytės k. (koordinatės x-6229149; y-333206) savivaldybė 3 betonas, metalas neypatingas naudojamas tinka naudoti
23. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8569 su siurbline Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Udralių k.

(x-6232051; y-347827)

savivaldybė 3 betonas, metalas neypatingas naudojamas tinka naudoti
24. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8494 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Krakių k. Malūno g.

(x-6232832; y-350193)

nežinomas 3 betonas, metalas neypatingas naudojamas tinka naudoti
25. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8207 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Krakių k. Bokšto g.

(x-6232173; y-349989)

nežinomas 3 betonas, metalas neypatingas naudojamas tinka naudoti
26. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19615 su siurbline, veikiantis Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl.

(x-6228143; y-350399)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
27. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8284 su siurbline, veikiantis Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl.

(x-6228058; y-350384)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
28. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8980 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Igarių k. Pušyno g.

(x-6227907; y-347838)

nežinomas 3 betonas, metalas neypatingas naudojamas tinka naudoti
29. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8590 su siurbline ir vandens bokštu, neveikiantis Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl. Liepų g. (koordinatės x-6227811; y-350268) nežinomas 3 betonas, metalas neypatingas naudojamas tinka naudoti
30. Metalinis vandentiekio bokštas, neveikiantis Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl. Liepų g. (koordinatės x-6227809; y-350245 nežinomas 3 metalas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
31. Metalinis vandentiekio bokštas, neveikiantis Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Mosėdžio mstl. Liepų g. (koordinatės x-6227830; y-350243 nežinomas 3 metalas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
32. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 6989 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Notėnų sen. Notėnų k.

(x-6220301; y-357462)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
33. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8517 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Notėnų sen. Notėnų k.

(x-6220471; y-357991)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
34. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 14786  su siurbline, veikiantis Skuodo r. sav. Notėnų sen. Notėnų k.

(x-6221237; y-356608)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
35. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8632 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Notėnų sen. Šliktinės k.

(x-6223479; y-360830

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
36. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys (gręžinio numeris nežinomas) su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Notėnų sen. Šliktinės k.

(x-6223186; y-361468)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
37. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8972 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Notėnų sen. Šliktinės k. (Mačiūkų k.)

(x-6223209; y-362591

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
38. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8970 su siurbline veikiantis Skuodo r. sav. Notėnų sen. Vindeikių k.

(x-6223479; y-360830

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
39. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 7339 su siurbline ir vandens bokštu, neveikiantis Skuodo r. sav. Notėnų sen. Notėnų k.

(x-6220206; y-357418)

nežinomas 3 betonas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
40. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8516 su siurbline ir kolektoriumi, veikiantis Skuodo r. sav. Skuodo sen. Puodkalių k.

(x-6236134; y-346986)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
41. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9616 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Skuodo sen. Narvydžių k.

(x-6241265; y-348886)

nežinomas 3 betonas, metalas neypatingas naudojamas tinka naudoti
42. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19618 su siurbline, veikiantis Skuodo r. sav. Skuodo sen., M. Rūšupių k.

(x-6238914; y-350975)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
43. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8279 su siurbline, kolektoriumi  ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Skuodo sen. D. Rūšupių k.

(x-6241116; y-351515)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
44. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8571 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Skuodo sen. D. Rūšupių k.

(x-6240888; y-350780)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
45. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9622 Skuodo r. Skuodo m.

(x-6239728; y-347082)

nežinomas 3 betonas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
46. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 9627 Skuodo r. Skuodo m.

(x-6240141; y-346630)

nežinomas 3 betonas neypatingas neveikiantis netinka naudoti
47. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19617 su siurbline ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Šačių sen. Rukų k..

(x-6229812; y-355413)

nežinomas 3 betonas, metalas neypatingas naudojamas tinka naudoti
48. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8285 su siurbline, veikiantis Skuodo r. sav. Šačių sen. Šačių k. Beržo g.

(x-6228602; y-360758)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
49. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19637 su siurbline ir ir vandens bokštu, veikiantis Skuodo r. sav. Šačių sen. Šačių k. Šatos g.

(x-6229054; y-361224)

nežinomas 3 betonas neypatingas naudojamas tinka naudoti
50. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 19638 su siurbline neveikiantis Skuodo r. sav. Šačių sen. Šačių k. Šatos g.

(x-6229130; y-361170)

nežinomas 3 betonas neypatingas nenaudojamas netinka naudoti
51. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinys Nr. 8224 Skuodo r. sav. Šačių sen. Sodalės k.

(x-6229340; y-360298)

nežinomas 3 betonas neypatingas nenaudojamas netinka naudoti
52. Vandentiekio tinklai Mosėdžio sen. Šauklių k. nežinomas neypatingas naudojamas tinka naudoti

Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus

vyresnioji specialistė                                                                                                                                                                       Ramutė Perminienė

Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus

vyresnysis specialistas                                                                                                                                                                    Raimondas Budrikis

 

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) sąrašo, galite kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresniąją specialistę Ramutę Perminienę el. p. ramute.perminiene@skuodas.lt, tel. (8 440)  73 992