Skuodo mieste nauji prekybos paviljonai

Paskelbta 26 rugpjūčio, 2020 m., skiltyje Įvykdyti projektai

Skuodo rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų statyba), projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-31-0002.

Projekto metu sutvarkyta Skuodo miesto turgaus aikštė, esanti šalia Vilniaus g. ir Vaižganto g. sankirtos. Šioje teritorijoje modernizuota apšvietimo sistema, įrengti prekybos paviljonai, atnaujinta ir sutvarkyta aikštės danga bei prieigos. Nutiesti lietaus nuotekų tinklai, įrengti drenažo tinklai, žaliosios zonos užsėtos žole, pasodinti medžiai.

Projektas orientuotas į smulkiuosius verslininkus, turgaus lankytojus ir aplinkinių teritorijų gyventojus. Atnaujinus turgaus infrastruktūrą pagerėjo darbo sąlygos smulkiesiems verslininkams, viešoji erdvė tapo patraukli ir reprezentatyvi aplinkinių teritorijų gyventojams.

Įgyvendintas projektas suteikia palankias sąlygas kurti, vystyti smulkųjį verslą. Pagerintas gyvenamosios aplinkos ir miesto patrauklumas. Švari ir estetiška aplinka prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo vietiniams gyventojams. Sudarytos sąlygos gyventojų užimtumui didinti.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“.

Bendra projekto vertė 167 902,56 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 120 032,61 Eur; Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos –      10 591,12 Eur; savivaldybės biudžeto lėšos – 37 278,83 Eur.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2017-09-21.

Prekybos paviljonai
 Prekybos paviljonai