Skuodo miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas

Paskelbta 18 sausio, 2021 m., skiltyje Be kategorijos

2021-01-06 su Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta projekto „Skuodo miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ , projekto  Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0030, sutartis. Projektas įgyvendinamas pagal 2014– 2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“. Projektui įgyvendinti skirta iki 216 350,71 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų, tokią pat lėšų sumą projektui įgyvendinti planuojama skirti iš savivaldybės biudžeto.

Projekto tikslas – padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą Skuodo mieste.  Įgyvendinant projektą numatyta pakeisti bei įrengti naujus gatvių apšvietimo šviestuvus ir atramas šiose Skuodo miesto gatvėse: Šatrijos g., Birutės g., Cvirkos g., Respublikos g., Algirdo g., Vaižganto g., Pergalės g., D. Poškos g.

Šiuo projektu siekiama sumažinti elektros energijos, remonto, eksploatacijos ir lempų keitimo sąnaudas, užtikrinti ilgesnį apšvietimo veikimo periodą ir padidinti jo kokybę, užtikrinti eismo dalyvių saugumą ir matomumą, sumažinti išlaidas sužeistųjų gydymui, reabilitacijai, pagerinti aplinkos oro kokybę, sukurti palankias prielaidas kovai su klimato kaita.

Įgyvendinus projektą bus modernizuota 175 vnt. šviestuvų ir planuojama sutaupyti 55 proc. metinio galutinės energijos kiekio.

Projeko įgyvendinimo laikotarpis 2021-01-06 – 2023-01-06.