Skuodo muziejaus rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra

Paskelbta 18 rugsėjo, 2019 m., skiltyje Įvykdyti projektai

2018 m. rugpjūčio 8 d. buvo pasirašyta projekto „Skuodo muziejaus rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra“ finansavimo“ sutartis.  Šiuo projektu siekiama kompleksiškai sutvarkyti ir pritaikyti kultūrinėms reikmėms muziejaus pastatą, siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kultūros paveldo objekto savybes ir sudaryti prielaidas lankytojų srautų didinimui, naujų ir esamų veiklų kūrimui bei plėtotei. Įgyvendinant projektą buvo atliktas pastato kapitalinis remontas – suremontuotas pastato fasadas, pakeisti langai ir durys, atliktas vidaus patalpų remontas, atnaujinta šildymo sistema, įrengtos gaisrinės saugos, apsauginės signalizacijos, sutvarkyta pastato aplinka, nupirkta nauja  įranga ir baldai.

Projektui įgyvendinti panaudota 271 290 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir apie 70 000 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018-08-08 – 2020-01-31.