Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centre numatomas kapitalinis remontas

Paskelbta 24 spalio, 2019 m., skiltyje Be kategorijos

https://www.skuodas.lt/wp-content/uploads/2020/08/ESFIVP-I-1.jpg

Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro laukia kapitalinis remontas. 2019 m. spalio 21 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija ir UAB „Telšių meistras“ sudarė statybos rangos sutartį. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Žydrūno Ramanavičiaus teigimu, pasirašius sutartį, bus pradėti intensyvūs darbai. Pacientų patogumui numatoma įrengti keltuvą, dėl jo sulaukta daugiausia gyventojų prašymų. Darbų pabaiga numatoma 2020 m. kovo 31 d. Sutartyje nurodyta darbų kaina yra 55 981,65 Eur.

Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro pastato kapitalinio remonto darbai finansuojami pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ Europos sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis.