Skuodo rajono savivaldybė siūlo konsultacinę, psichologinę, koordinacinę, teisinę ir tam tikrais atvejais finansinę pagalbą

Paskelbta 27 kovo, 2020 m., skiltyje COVID-19, Naujienos

Visi šiuo metu susiduriame su vienokiais ar kitokiais sunkumais, kuriuos sukelia paskelbtas karantinas. Todėl turime stengtis vienas kitam padėti, problemas spręsti bendromis jėgomis – turime atsižvelgti ne tik į savo asmeninius norus, bet ir į kitų, toje pat bendruomenėje gyvenančių interesus, poreikius.

Skuodo rajono savivaldybė, atsižvelgdama į teisės aktais jai suteiktus įgaliojimus, į turimus finansinius išteklius siūlo pagalbą – konsultacinę, psichologinę, koordinacinę, teisinę, išskirtinais atvejais ir finansinę – smulkiausiems Skuodo rajono verslininkams. Kad ta pagalba būtų kuo konstruktyvesnė, turime žinoti, kokios konkrečios pagalbos šiandien mūsų verslininkams labiausiai reikia. Tai geriausiai žinote Jūs patys, todėl prašome rašykite mums apie savo problemas. Rašyti galite e. paštu ona.malukiene@skuodas.lt. Iš anksto informuojame, kad į anoniminius laiškus neatsakysime. Mūsų specialistai pasiruošę Jums padėti.

Kviečiame visus Skuodo rajono gyventojus, verslininkus, asmenis, vykdančius individualią veiklą – padėkime vieni kitiems. Dauguma verslų karantino sąlygomis negali vykdyti savo veiklos, bet pagal galiojančias sutartis privalo vykdyti įsipareigojimus, mokėti nuomos mokesčius.

Kreipiamės į paslaugų gavėjus – jei dėl karantino jums nebuvo laiku suteiktos paslaugos, pabandykite rasti abiem pusėms mažiausiai skausmingą sprendimą.

Kreipiamės į patalpų savininkus – įvertinkite galimybę atleisti nuomininkus nuo nuomos mokesčio ar bent jį sumažinti.

Padėkime vieni kitiems ir visiems bus lengviau išgyventi šiuo sunkiu karantino laikotarpiu.

Būtų malonu, jie pasidalintumėte ir informacija apie geruosius pavyzdžius – kaip vieni kitiems padėjome, kaip bendrai ieškojome išeities. Gerumas turi būti pastebėtas ir įvertintas.