Skuodo senamiestyje įrengti pėsčiųjų-dviračių takai, apšvietimas

Paskelbta 28 rugpjūčio, 2020 m., skiltyje Įvykdyti projektai

Skuodo rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Skuodo miesto Žydų kvartalo sutvarkymas: dangų įrengimas ir apšvietimo sistemų modernizavimas, projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-31-0001.

Projekto metu įrengti šaligatviai su pėsčiųjų-dviračių taku Laisvės g. atkarpoje, Skuodo mieste nuo Vydūno g. iki Laisvės g. 38 namo. Šioje atkarpoje įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtas apšvietimas, sutvarkyti privažiavimai nuo gatvės iki namų, žalioje zonoje, esančioje tarp gatvės ir namų, iškirsti nereikalingi medžiai bei krūmai,  užsėta žolė.

Sutvarkius viešąją erdvę, ši gyvenamoji vieta tapo patrauklesnė. Gyventojai ir miesto svečiai džiaugiasi, kad šia atkarpa dabar gali patogiai ir saugiai keliauti tiek pėsčiomis, tiek dviračiu. Privažiavimas prie namų tapo patogesnis. Įrengtos automobilių sustojimo aikštelės pagerino sąlygas ne tik šioje gatvės atkarpoje įsikūrusiems verslininkams, bet ir jų paslaugomis ar prekėmis besinaudojantiems gyventojams, automobilių nebereikia palikti kelkraštyje, mašinas galima parkuoti įrengtose aikštelėse. Tikėtina, kad įgyvendintas projektas prisidės prie palankesnių sąlygų kūrimo vystyti bei kurti smulkųjį ir vidutinį verslą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“.

Bendra projekto vertė 185 210,55 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 147 618,65 Eur; Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos  –      13 025,17 Eur; savivaldybės biudžeto lėšos – 24 566,73 Eur.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2017-12-31.