Socialinės paslaugos karantino laikotarpiu Skuodo rajone: ką reikėtų žinoti?

Paskelbta 19 kovo, 2020 m., skiltyje COVID-19, Pranešimai

Dėl paslaugų namuose teikimo. Asmenims, gaunantiems integralią pagalbą, pagalbos į namus paslaugas, užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas tokiu dažnumu, kad būtų patenkinti asmens gyvybiniai poreikiai: suteikiamos priežiūros paslaugos, aprūpinama maistu, medikamentais.

Socialines paslaugas teikiantys specialistai, jei įmanoma, klientų kasdienius poreikius vertina komunikacinėmis ryšio priemonėmis.  Paslaugų teikimo intensyvumas derinamas telefonu ar kitomis nuotolinėmis formomis su paslaugas gaunančiu asmeniu, pagal galimybę retinami vizitai, pvz., nuperkant maisto daugiau. Esant darbuotojo ir kliento bendram sutarimui, maisto produktai gali būti palikti ir prie kliento durų.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro darbuotojai susisiekė telefonu su visais pagalbos į namus gavėjais ar jų artimaisiais, dauguma jų sutiko savo artimaisiais pasirūpinti patys.

Dėl socialinės priežiūros šeimoms teikimo. Socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialinę riziką patiriančioms šeimoms teikiamas intensyviau nei įprastai dėl šiuo metu vaikams nustatyto ugdymo proceso namuose, tačiau nuotoliniu būdu. Tam tikrais atvejais ar esant įtarimams dėl padidėjusios rizikos periodiškai teikiamos paslaugos ir asmens namuose, laikantis visų saugumo priemonių.

Dėl atvejo vadybos organizavimo. Atvejo vadybos posėdžiai karantino metu  organizuojami nuotoliniu būdu, užtikrinant šeimos galimybes jungtis į posėdį nuotoliniu būdu taip pat.

Dėl Globos centrų veiklos. Globos centro darbuotojai organizuoja klientams reikalingų būtinųjų paslaugų suteikimą nuotoliniu būdu. Visa, ne būtinoji pagalba klientams teikiama telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis dažniau nei įprastai.

Dėl specialiųjų poreikių vertinimo. Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynas pildomas susisiekus su šiais asmenims ar jų atstovais telefono ryšio priemonėmis ar el. paštu. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro socialiniai darbuotojai Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims užpildo susisiekę su šiais asmenimis, ar jų atstovais telefono ryšio priemonėmis ar el. paštu.

Dėl socialinių paslaugų teikimo globos įstaigose. Visose Skuodo rajono savivaldybėje veikiančiose globos įstaigose yra paskelbtas karantinas, uždraustas gyventojų lankymas. Neteikiamos ir Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre dienos socialinės globos paslaugos.

Dėl vaikų dienos centro veiklos. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre ir Skuodo rajono bendruomeniniuose šeimos namuose veikla nevykdoma.

Visos paslaugos teikiamos, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymais ir rekomendacijomis, siekiant apsaugoti klientus ir jiems paslaugas teikiančius socialinius darbuotojus.

 

Parašykite komentarą