Sutvarkytas Apuolės kraštovaizdžio draustinis

Paskelbta 5 lapkričio, 2019 m., skiltyje Įvykdyti projektai

2018 m. liepos 30 d. buvo pasirašyta partnerystės sutartis „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba dėl projekto „Apuolės valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje esančių vertybių sutvarkymas ir pritaikymas lankymui“ finansavimo.  Šiuo projektu  sutvarkytas raiškus Luobos upės slėnio kraštovaizdis su archeologiniais objektais: Apuolės piliakalnis su gyvenviete (24505), Apuolės akmuo su dubenėliais (16219). Apuolės valstybinis kraštovaizdžio draustinis pritaikytas lankymui įrengus: laiptus, pėsčiųjų takus, atokvėpio, pakietinto grunto ir apžvalgos aikšteles, informacinius ženklus, stendus ir rodykles, suoliukus, užtvarus, riboženklius, ekspozicines priemones. Taip pat atlikti kiti darbai: eroduojančių plotų užpylimas, velėnavimas, apsėjimas, kraštovaizdžio formavimo kirtimai ir kt.

Projektui įgyvendinti panaudota 193 111 Eur Europos sąjungos struktūrinių ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų bei  7 000 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018-07-30–2019-08-29.