Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajone

Paskelbta 10 rugpjūčio, 2020 m., skiltyje ES projektai, Vykdomi projektai

Skuodo rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajono savivaldybėje“, projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-31-0004.

Projekto įgyvendinimo metu daugiausia dėmesio skiriama sveikatos raštingumo palaikymui ir su juo susijusių problemų sprendimui, kuris didintų gyventojų atsakingą elgesį už savo ir kitų sveikatą bei formuotų teisingas sveikatą stiprinančias elgsenas. Projekto veiklose dalyvauja vaikai, vyresnio amžiaus gyventojai (+55) ir neįgalieji. Projektas apima ne tik socialinės įtraukties ir kovos su skurdu priemones, motyvuojant žmones keisti žalingus įpročius į sveikatą tausojančius, bet ir gerina žmonių ekonomines, socialines gyvenimo sąlygas.

Projekto metu vykdomos  veiklos:

  1. Fizinio aktyvumo programa „Aktyvus gyvenimui -AG!“ – skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, bendruomeniškumas ir gerinama psichinė sveikata;
  2. Užsiėmimai „Būk saugus ir padėk draugui“ – gerinamas vaikų raštingumo lygis pirmos pagalbos teikimo srityje.
  3. Darnios raidos akademijos diegimas – vaikams suteikiamos žinios ir vykdomi praktiniai užsiėmimai taisyklingos laikysenos ir psichinės sveikatos srityje.
  4. Užsiėmimai „Sveiki dantukai“ – užsiėmimai formuojantys teisingus burnos higienos įpročius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
  5. Vaikų sveikatingumo stovykla „Gyvenk už dėžutės ribų“ – stovykla keturioms vaikų grupėms (po 20 vaikų kiekvienoje grupėje).
  6. Programa “Judėkime” – skatinamas vyresnio amžiaus žmonių fizinis aktyvumas.
  7. Sveikatos akademijos vykdymas – keturioms vyresnio amžiaus žmonių grupėms skirta 12 paskaitų skirtingomis sveikatinimo temomis.

Planuojami projekto rezultatai ir nauda: šiuo projektu siekiama didinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį, formuoti sveikos gyvensenos nuostatas ir sudaryti sąlygas gyventojams stiprinti sveikatą naudojantis mokslo pagrįstomis priemonėmis.

Veiklos teritorija. Projekto veiklos vykdomos Skuodo rajono savivaldybėje. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetine įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Buvo planuota, kad projekto metu veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 600 Skuodo rajono gyventojų, tačiau projekto veiklose jau dalyvavo daugiau kaip 900 dalyvių.

Apie organizuojamus renginius gyventojai informuojami rajoniniame laikraštyje „Mūsų žodis“, savivaldybės internetiniame puslapyje www.skuodas.lt bei Skuodo rajono savivaldybės Facebook paskyroje.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Bendra projekto vertė 69 011,19 Eur, iš jų:

Europos socialinio fondo lėšos – 58 659,51 Eur; Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 5 175,84 Eur; savivaldybės biudžeto lėšos – 5 175,84 Eur.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020-08-19.