Kaimo reikalų komitetas

Darbotvarkė

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

2022 m. gegužės 23 d. 13 val.

1. T10-112 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo.
2. T10-113 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos ir mero 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. T10-114 Dėl Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
4. T10-115 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T9-7 „Dėl ugdymo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ patvirtinto 1 priedo  1 lentelės  3.8  eilutės pakeitimo.
5. T10-116 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo.
6. T10-117 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-5 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
7. T10-118 Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Skuodo rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. T10-119 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2022–2023 mokslo metais nustatymo.
9. T10-120 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbo vasaros laikotarpiu.
10. T10-121 Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
11. T10-122 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. T10-123 Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo ir  apsaugos zonų patvirtinimo.
13. T10-124 Dėl Skuodo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų programos patvirtinimo.
14. T10-125 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
15. T10-111 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų peržiūrėjimo.

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 20 gegužės, 2022