Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas

Darbotvarkė

SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

2021 m. sausio 26 d. 14 val.

1. T10-1 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
2. T10-2 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
3. T10-3 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
4. T10-4 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų 2, 22 ir 48 punktų pakeitimo.
5. T10-5 Dėl Skuodo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. T10-6 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. T10-7 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
8. T10-8 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2021 metų programos patvirtinimo.
9. T10-9 Dėl pritarimo atliekų, naudojamų kogeneracinės jėgainės veikloje, priėmimo įkainio indeksavimui.
10. T10-10 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo.
11. T10-11 Dėl Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
12. T10-12 Dėl Skuodo rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. T10-13 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
14. T10-14 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
15. T10-15 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 20 sausio, 2021