Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas

Darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2020 m. gegužės 26 d. 13.00 val.

Skuodas

1. T10-77 Dėl Skuodo meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
2. T10-78 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. T10-79 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
4. T10-80 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
5. T10-81 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
6. T10-82 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
7. T10-83 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
8. T10-84 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
9. T10-85 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
10. T10-86 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
11. T10-87 Dėl Skuodo rajono kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
12. T10-88 Dėl Skuodo muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
13. T10-102 Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
14. T10-103 Dėl viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
15. T10-105 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Skuodo autobusų stoties 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
16. T10-106 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
17. T10-107 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
18. T10-108 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
19. T10-109 Dėl Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
20. T10-110 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
21. T10-111 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo.
22. T10-112 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo.
23. T10-113 Dėl Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
24. T10-114 Dėl Taksi stotelių įrengimo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.
25. T10-115 Dėl sutikimo perimti gaisrinį automobilį.
26. T10-116 Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Skuodo rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.
27. T10-117 Dėl UAB „Skuodo šiluma“ 2017–2019 metais atliktų investicijų suderinimo.
28. T10-118 Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.
29. T10-119 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
30. T10-120 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T9-29 patvirtinto Kvalifikuotų specialistų motyvavimo ir skatinimo dirbti Skuodo rajono biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė, tvarkos aprašo 8 punkto pakeitimo.
Dalintis

Paskelbta: 20 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 21 gegužės, 2020