2020-10-29

Patvirtinta Savivaldybės mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Patikslinta darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

NUOTOLINIO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2020 m. spalio 29 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 13.05 T10-193 Dėl pretendento į Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigas pasirinkimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
13.35-13.40 Pertrauka
3. 13.40 T10-194 Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
4. 13.45 T10-195 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
5. 13.55 T10-196 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T9-24 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
6. 14.00 T10-197 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
7. 14.05 T10-198 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T9-46 ,,Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja Marytė Stoncelienė.
8. 14.10 T10-199 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų 4, 11 ir 24 punktų pakeitimo. Pranešėja Alina Anužienė. (Patikslinta 2020-10-28)
9. 14.15 T10-200 Dėl pritarimo ryšio bokšto statybai. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
10. 14.20 T10-201 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Inga Jablonskė. (Patikslinta 2020-10-28)
11. 14.25 T10-202 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2020-10-28)
12. 14.30 T10-203 Dėl socialinio būsto pirkimo. Pranešėjas Rokas Rozga.
14.30-14.45 Pertrauka
13. 14.45 T10-204 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T9-1 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano papildymo nauja priemone. Pranešėja Ona Malūkienė.
14. Informacija, pranešimai.
14.1. 14.50 Viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro 2020-10-07 raštas Nr. R1-232 „Dėl VšĮ Skuodo informacijos centro finansinės padėties“. Pranešėjas Petras Pušinskas.
14.2. 14.55 Skuodo rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūnijos seniūnaičių sueigos posėdžio 2020 m. rugsėjo 29 d. protokolo Nr. 5 išrašas. Pranešėjas Petras Pušinskas.
14.3. 15.00 Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityje 2020 m. spalio 21 d. raštas Nr. (5.4.)-TR4-42 „Reikalavimas dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi galiotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu NR. D1-612, 2 punkto vykdymo“. Pranešėjas Petras Pušinskas.

 

Sprendimų projektus peržiūrėkite: https://www.skuodas.lt/teisine-informacija/teises-aktu-projektai/ 

Posėdžio vaizdo įrašas:

Paskelbta: 11 lapkričio, 2020 | Atnaujinta: 18 lapkričio, 2020