2020-12-17

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Patikslinta darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

NUOTOLINIO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2020 m. gruodžio 17 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 13.10 T10-218 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2020-12-16)
3. 13.20 T10-219 Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
4. 13.30 T10-220 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
5. 13.40 T10-221 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė, kita pranešėja Audronė Anužienė.
Alternatyvus projektas. Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė, kita pranešėja Audronė Anužienė. (Pateiktas 2020-12-15)
6. 14.00 T10-222 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T9-210 „Dėl Skuodo rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarkos aprašo 6 punkto ir 1 priedo pakeitimo. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
7. 14.10 T10-223 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T9-190 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 60 ir 61 punktų pakeitimo. Pranešėjas Mindaugas Perminas.
8. 14.20 T10-224 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiami Skuodo rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai. (Patikslinta 2020-12-14)
9. 14.30 T10-225 Dėl negyvenamųjų patalpų pirkimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas Barstyčių seniūnijos seniūnas Gintautas Čičirka.
14.30-14.45 Pertrauka
10. 14.45 T10-226 Patikslintas projektas. Dėl turto perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2020-12-16)
11. 14.55 T10-227 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
12. 15.05 T10-228 Patikslintas projektas. Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. (Patikslinta 2020-12-15)
13. 15.15 T10-229 Dėl įgaliojimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
14. 15.25 T10-230 Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės administracijai vykdyti Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
15. Informacija, pranešimai
15.1. 15.35 Lietuvos savivaldybių asociacijos 2020 m. gruodžio 16 d. raštas Nr. SAVP-861. Pranešėjas Petras Pušinskas.

Paskelbta: 9 gruodžio, 2020 | Atnaujinta: 16 gruodžio, 2020