2020-11-26

Patvirtinta Savivaldybės mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Patikslinta darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

NUOTOLINIO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2020 m. lapkričio 26 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 13.10 T10-205 Dėl VšĮ Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties ir VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo. Pranešėja Lijana Beinoraitė.
3. 13.20 T10-206 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2021 metų tarifų nustatymo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
4. 13.30 T10-207 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2020-11-25)
5. 13.40 T10-208 Dėl Neringos Stasiūtės perkėlimo į Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigas. Pranešėjas Petras Pušinskas.
6. 13.50 T10-209 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
7. 14.00 T10-210 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
8. 14.10 T10-211 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T9-42 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto Viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo pakeitimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
9. 14.20 T10-212 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti ir naudoti patikėjimo teise. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
10. 14.30 T10-213 Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Skuodo rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
14.30-14.45 Pertrauka
11. 14.45 T10-214 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
12. 14.55 T10-215 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo. Pranešėjas Rokas Rozga.
13. 15.05 T10-216 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
14. Informacija, pranešimai
14.1. 15.15 Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2020 m. lapkričio 18 d. raštas Nr. (4.1.15)-R2-2706 „Dėl informacijos apie Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos tikslinimą pateikimo“. Pranešėjas Petras Pušinskas.

 

Sprendimų projektus peržiūrėkite: https://www.skuodas.lt/teisine-informacija/teises-aktu-projektai/ 

Paskelbta: 12 lapkričio, 2020 | Atnaujinta: 25 lapkričio, 2020