2021-08-26

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Patvirtinta darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2021 m. rugpjūčio 26 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 13.05 T10-148 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė. (Patikslinta 2021-08-25)
3. 13.15 T10-149 Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 2020 metų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja Nijolė Mackevičienė.
4. 13.20 T10-150 Patikslintas projektas. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. Kviečiami Skuodo  vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė, Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė ir Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė. (Patikslinta 2021-08-26)
5. 13.25 T10-151 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo priedo pakeitimo. Pranešėja Lijana Beinoraitė.
6. 13.30 T10-152 Patikslintas projektas. Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ona Malūkienė. (Patikslinta 2021-08-25)
7. 13.35 T10-153 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T9-135 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T9-1 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano papildymo naujomis priemonėmis“ patikslinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
8. 13.40 T10-154 Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Ieva Gembutienė.
9. 13.50 T10-155 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 metų objektų sąrašų patvirtinimo. Pranešėjas Romualdas Rancas. Kviečiami Skuodo rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai.
10. 13.55 T10-156 Dėl Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
11. 14.00 T10-157 Dėl turto perdavimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro l. e. p. direktorius Antanas Donėla.
12. 14.05 T10-158 Patikslintas projektas. Dėl projekto „Skuodo socialinis taksi“ finansavimo. Pranešėjas Gintas Andriekus. (Patikslinta 2021-08-20)
13. 14.15 10-159 Dėl atstovo delegavimo į Skuodo vietos veiklos grupės valdybą. Pranešėjas Petras Pušinskas.
14. Informacija, pranešimai
14.1. 14.20 Lietuvos savivaldybių asociacijos 2021-08-10  raštas Nr. (14)-SD-548 „Dėl vietos savivaldos dienos ir „Auksinės Krivūlės“ riterio 2021 m. apdovanojimo laureatų“. Pranešėjas Petras Pušinskas.
14.2. 14.25 Skuodo rajono Užluobės kaimo bendruomenės 2021-08-11 prašymas „Dėl vandenvietės Mažųjų Rūšupių kaime įteisinimo“. Pranešėjas Petras Pušinskas.

 

Paskelbta: 17 rugpjūčio, 2021 | Atnaujinta: 26 rugpjūčio, 2021