2022-01-28

Patvirtinta Mero potvarkiu dėl Tarybos posėdžio sušaukimo

Preliminari darbotvarkė

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2022 m. sausio 28 d. 13 val.

Skuodas

1. 13.00 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas Petras Pušinskas.
2. 13.05 T10-1 Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Skuodo rajono savivaldybė arba kai savivaldybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, kategorijų nustatymo. Pranešėja Lijana Beinoraitė.
3. 13.10 T10-2 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-12 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo“ 1.3 papunkčio ir 2, 3 punktų pakeitimo. Pranešėja Lijana Beinoraitė.
4. 13.15 T10-3 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų finansinių normatyvų patvirtinimo. Pranešėjos Rasa Noreikienė, Ingrida Petrošienė. Kviečiama Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
5. 13.20 T10-4 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo. Pranešėjos Rasa Noreikienė, Ingrida Petrošienė. Kviečiama Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktorė Ingrida Petrošienė.
6. 13.25 T10-5 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Rasa Noreikienė.
7. 13.30 T10-6 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė.
8. 13.35 T10-7 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-157 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1 punkto 17 eilutės pakeitimo. Pranešėja Birutė Gedrimienė. Kviečiama Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė Rūta Razmienė.
9. 13.40 T10-8 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Liaučys.
10. 13.45 T10-9 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai Petras Pušinskas, Stasys Vainoras.
11. 13.49 T10-10 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2022 metų programos patvirtinimo. Pranešėjai Petras Pušinskas, Stasys Vainoras.
12. 13.52 T10-11 Dėl Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisijos nario pakeitimo. Pranešėja Vita Kovienė.
13. 13.55 T10-12 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiami Skuodo rajono seniūnijų seniūnai.
14. 14.00 T10-13 Dėl projekto „Šauklių kadagyno poilsiavietės atnaujinimas ir pritaikymas lankymui, Mosėdžio sen., Skuodo r. sav.“ rengimo ir finansavimo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas.
15. 14.05 T10-14 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas.
16. 14.10 T10-15 II patikslintas projektas. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas. (Patikslinta 2022-01-26)
17. 14.15 T10-16 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. Pranešėjas Vygintas Pitrėnas. Kviečiamas UAB „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas.
18. 14.20 T10-17 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Edita Jautakienė.
19. 14.25 T10-18 Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei Neringai Stasiūtei. Pranešėjas Petras Pušinskas.

Paskelbta: 21 sausio, 2022 | Atnaujinta: 28 sausio, 2022