Asmenų, siekiančių eiti pareigas tikrinimas

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. A1-

 

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ ĮMONIŲ PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PRIVALOMA KREIPTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ PATEIKIMO, SĄRAŠAS 

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas
1. Skuodo rajono savivaldybės administracija
1.1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas
1.2. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas
1.3. Centralizuoto vidaus audito tarnybos vadovas
1.4. Finansų skyriaus vedėjas
1.5. Socialinės paramos skyriaus vedėjas
1.6. Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas
1.7. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
1.8. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas (švietimui ir sportui)
1.9. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas (kultūrai ir turizmui)
1.10. Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas
1.11. Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
1.12. Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas
1.13. Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas
1.14. Žemės ūkio skyriaus vedėjas
1.15. Aleksandrijos seniūnijos seniūnas
1.16. Barstyčių seniūnijos seniūnas
1.17. Ylakių seniūnijos seniūnas
1.18. Lenkimų seniūnijos seniūnas
1.19. Mosėdžio seniūnijos seniūnas
1.20. Notėnų seniūnijos seniūnas
1.21. Skuodo seniūnijos seniūnas
1.22. Skuodo miesto seniūnijos seniūnas
1.23. Šačių seniūnijos seniūnas
2. Uždarųjų akcinių bendrovių vadovai
2.1. UAB „Skuodo autobusai“ direktorius
2.2. UAB „Skuodo šiluma“ direktorius
2.3. UAB „Skuodo vandenys“ direktorius

 

Paskelbta: 15 vasario, 2022 | Atnaujinta: 15 vasario, 2022