Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2022-09-07T10-171 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-6 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
410040_T10-171_ar.docx
410041_T10-171_sp.docx
410042_T10-171_sp_lyginamasis.docx
2.2022-09-08T10-172 Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo
410043_T10-172_ar.docx
410044_T10-172_sp.docx
410045_T10-172_sp_lyginamasis.docx
410050_T10-172_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
3.2022-09-07T10-173 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T9-99 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo
410046_T10-173_ar.docx
410047_T10-173_sp.docx
410048_T10-173_priedas.docx
410049_T10-173_priedas_lyginamasis.docx
4.2022-09-19T10-174 Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo
410054_T10-174_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
410067_T10-174_sp_PATIKSLINTAS_paslėpti asmens duomenys.docx
410082_T10-174_ar_PATIKSLINTAS_paslėpti asmens duomenys.docx
5.2022-09-08T10-175 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T9-42 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
410055_T10-175_sp.docx
410056_T10-175_ar.docx
410057_T10-175_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
6.2022-09-12T10-176 Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
410058_T10-176_ar.docx
410059_T10-176_sp.docx
410060_T10-176_sp_p.docx
410061_T10-176_sp_p_lyginamasis variantas.docx
7.2022-09-27T10-177 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T9-135 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
410065_T10-177_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
410068_T10-177_sp_PATIKSLINTAS.docx
410094_T10-177_sp_p_PATIKSLINTAS_II.xlsx
410098_T10-177_ar_PATIKSLINTAS.docx
8.2022-09-16T10-178 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-113 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo
410070_T10-178_ar.docx
410071_T10-178_sp.docx
410072_T10-178_sp_lyginamasis variantas.docx
410073_T10-178_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
9.2022-09-19T10-179 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų likvidavimo
410074_T10-179_ar.docx
410076_T10-179_papildoma informacija_1.jpg
410077_T10-179_papildoma informacija_2.docx
410078_T10-179_papildoma informacija_3.pdf
410079_T10-179_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
410083_T10-179_sp.docx
10.2022-09-19T10-180 Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Skuodo rajono savivaldybės administracijai
410080_T10-180_ar.docx
410081_T10-180_sp.docx
11.2022-09-29T10-181 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo
410087_T10-181_antikorupcinio vertinimo anketa.docx
410101_T10-181_ar_PATIKSLINTAS_II.docx
410102_T10-181_sp_PATIKSLINTAS_II.docx
410103_Kopija T10-181_sp_p_PATIKSLINTAS_II.xlsx
12.2022-09-27T10-184 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-5 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
410099_T10-184_ar.docx
410100_T10-184_sp.docx