Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2015-09-08Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.2015-09-08T10-151 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
143615_T10-151 II PATIKSLINIMAS Nuostatai i.doc
143616_T10-151 PATIKSLINTAS Aiskinamasis rastas.doc
143617_T10-151 PATIKSLINTAS Sprendimo projektas.doc
3.2015-09-08T10-152 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui Pranui Vaškiui
143618_T10-152 Aiskinamasis rastas.doc
143619_T10-152 Sprendimo projektas.doc
4.2015-09-08T10-153 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
143620_T10-153 Aiskinamasis rastas.doc
143621_T10-153 priedas.doc
143622_T10-153 Sprendimo projektas.doc
5.2015-09-08T10-154 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T9-49 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto sąrašo papildymo
143623_T10-154 Aiskinamasis rastas.doc
143624_T10-154 Priedas.doc
143625_T10-154 Sprendimo projektas.doc
6.2015-09-08T10-155 Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 2014 metų rinkinio tvirtinimo
143626_T10-155 Aiskinamasis rastas.doc
143627_T10-155 Priedas1.xlsx
143628_T10-155 Priedas2.pdf
143629_T10-155 Priedas3.doc
143630_T10-155 Priedas4.pdf
143631_T10-155 Priedas5.pdf
143632_T10-155 Priedas6.pdf
143633_T10-155 Priedas7.pdf
143634_T10-155 Priedas8.pdf
143635_T10-155 Priedas9.pdf
143636_T10-155 Sprendimo projektas.doc
7.2015-09-08T10-156 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, Skuodo rajono savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo, vidaus auditorių ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo
143637_T10-156 Aiskinamasis rastas.doc
143638_T10-156 Sprendimo projektas.doc
8.2015-09-08T10-157 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo
143639_T10-157 Aiskinamasis rastas.doc
143640_T10-157 priedas.doc
143641_T10-157 Sprendimo projektas.doc
9.2015-09-08T10-158 Dėl Skuodo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos patvirtinimo
143642_T10-158 Aiskinamasis rastas.doc
143643_T10-158 Priedas.doc
143644_T10-158 Sprendimo projektas.doc
10.2015-09-08T10-159 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą
143645_T10-159 Aiskinamasis rastas.doc
143646_T10-159 Sprendimo projektas.doc
11.2015-09-08T10-160 Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo Liudvikui Dambrauskui
143647_T10-160 Aiksinamasis rastas.doc
143648_T10-160 Sprendimo projektas.doc
12.2015-09-08T10-161 Dėl atlyginimo dydžio už papildomas švietimo paslaugas nustatymo
143649_T10-161 Aiskinamasis rastas.doc
143650_T10-161 PATIKSLINIMAS Sprendimo projektas.doc
13.2015-09-08T10-162 Dėl pritarimo 2014-2020 metų Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui
143651_T10-162 Aiskinamasis rastas.doc
143652_T10-162 Priedas.doc
143653_T10-162 Sprendimo projektas.doc
14.2015-09-08T10-163 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Simono Daukanto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo
143654_T10-163 Aiskinamasis rastas.doc
143655_T10-163 PATIKSLINTAS Sprendimo projektas.doc
143656_T10-163 Priedas.doc
15.2015-09-08T10-164 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo
143657_T10-164 Aiskinamasis-rastas.doc
143658_T10-164 Sprendimo projektas.doc
16.2015-09-08T10-165 Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą
143659_T10-165 Askinamasis rastas.doc
143660_T10-165 Sprendimo projektas.doc
17.2015-09-08T10-166 Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo
143661_T10-166 Aiskinamasis rastas.doc
143662_T10-166 PATIKSLINTAS Sprendimo projektas.doc
18.2015-09-08T10-167 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
143663_T10-167 Aiskinamasis rastas.doc
143664_T10-167 Sprendimo projektas.doc
19.2015-09-08T10-168 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T9-29 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių patvirtinimo“ patvirtintos Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų VII priemonių grupės 1-osios priemonės pakeitimo
143665_T10-168 Aiskinamasis rastas.doc
143666_T10-168 Sprendimo projektas.doc
20.2015-09-08T10-169 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015-2017 m. strateginio veiklos plano keitimo
143667_T10-169 PATIKSLINTAS Aiskinamasis ratas.doc
143668_T10-169 PATIKSLINTAS Sprendimo projektas.doc
21.2015-09-08T10-170 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo
143669_T10-170 PATIKSLINTAS Aiskinamasis rastas.doc
143670_T10-170 PATIKSLINTAS prasymas.xlsx
143671_T10-170 PATIKSLINTAS Priedai.xlsx
143672_T10-170 PATIKSLINTAS Sprendimo projektas.doc
22.2015-09-08T10-171 Dėl atstovų delegavimo į Skuodo vietos veiklos grupės valdymo organą
143673_T10-171 aiskinamasis rastas.doc
143674_T10-171 PATIKSLINTAS Sprendimo projektas.doc
23.2015-09-08T10-172 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo
143675_T10-172 aiskinamasis rastas.doc
143676_T10-172 sprendimo projektas.doc
24.2015-09-08T10-173 Dėl leidimų važiuoti Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
143677_T10-173 aiskinamasis rastasdoc.doc
143678_T10-173 II PATIKSLINTAS Tvarkos aprašas.doc
143679_T10-173 priedas1.doc
143680_T10-173 priedas2.doc
143681_T10-173 priedas3.doc
143682_T10-173 priedas4.doc
143683_T10-173 sprendimo projektasdoc.doc
25.2015-09-08T10-174 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T9-212 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovų algos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
143684_T10-174 aiskinamasis rastas.doc
143685_T10-174 PATIKSLINTAS sprendimo projektas.doc
26.2015-09-08T10-175 Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui
143686_T10-175 Aiškinamasis raštas.doc
143687_T10-176 Aiskinamasis rastas.doc
27.2015-09-08T10-176 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T9-114 „Dėl paskolos – kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo papildymo
143688_T10-176 Aiskinamasis rastas.doc
143689_T10-176 Sprendimo projektas.doc
28.2015-09-08Informacija, pranešimai