Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2015-09-11Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.2015-09-11Dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos pavadinimo keitimo ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko bibliotekos nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo
143690_T10-177 Aiskinamasis rastasdoc.doc
143691_T10-177 Priedas.doc
143692_T10-177 Sprendimo projektas.doc
3.2015-09-11Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 M. kovo 26 d. sprendimo Nr. T9-49 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto sąrašo papildymo
143693_T10-178 Aiskinamasis rasatas.doc
143694_T10-178 priedas.doc
143695_T10-178 Sprendimo projektas.doc
4.2015-09-11Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T9-114 „Dėl paskolos – kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo papildymo
143696_T10-179 Aiskinamasis rastas.doc
143697_T10-179 priedas.doc
143698_T10-179 Sprendimo projektas.doc
5.2015-09-14Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
144125_T10-180 Aiskinamasis rastas.doc
144126_T10-180 priedas.doc
144127_T10-180 Sprendimo projektas.doc
6.2015-09-14Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T9-10 1.1,1.5 ir 1.6 punktų pripažinimo netekusiais galios ir 2 punkto pakeitimo
144128_T10-181 Aiskinmasis rastas.doc
144129_T10-181 Sprendimo projektas.doc
7.2015-09-14Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2015–2016 mokslo metų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse nustatymo
144130_T10-182 Aiskinamasis rastas.doc
144131_T10-182 priedas.doc
144132_T10-182 priedas2.xls
144133_T10-182 Sprendimo projektas.doc
8.2015-09-15Dėl Skuodo rajono Mosėdžio miestelio Pievų gatvės pavadinimo keitimo
144134_T10-183 Aiskinamasis rastas.doc
144135_T10-183 priedas1.pdf
144136_T10-183 priedas2.doc
144137_T10-183 priedas3.pdf
144138_T10-183 Sprendimo projektas.doc
144139_T10-183.priedas.pdf
9.2015-09-15Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Skuodo atviro jaunimo centro buhalterinės apskaitos tvarkymo
144140_T10-184 Aiskinamasis rastas.doc
144141_T10-184 Sprendimo projektas.doc
10.2015-09-15Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
144142_T10-185 Priedas.doc
144143_T10-185 Sprendimo prijektas.doc
144144_T10-185 Aiskinamasis rastas.doc
11.2015-09-15Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T9-128 patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo papildymo 32.2.3 punktu, 33.3 punkto pakeitimo ir 34.2 punkto pripažinimo netekusiu galios
144145_T10-186 Aiskinamasis rastas.doc
144146_T10-186 Sprendimo projektas.doc
12.2015-09-15Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių apskaičiavimo
144147_T10-187 Aiskinamasis rastas.doc
144148_T10-187 Priedas1.doc
144149_T10-187 Priedas2.doc
144150_T10-187 Sprendimo projektas.doc
13.2015-09-16Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę 2015 metų tarifų ir lengvatų nustatymo
144151_T10-188 Aiskinamasis rastas.doc
144152_T10-188 Priedas.doc
144153_T10-188 Sprendimo projektas.doc
14.2015-09-16Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015-2017 m. strateginio veiklos plano keitimo
144154_T10-189 Aiskinamasis rastas.doc
144155_T10-189 Sprendimo projektas.doc
15.2015-09-16Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo
144156_T10-190 Aiskinamasis rastas.doc
144157_T10-190 Priedas1..xlsx
144158_T10-190 Priedas2..xlsx
144159_T10-190 Sprendimo projektas.doc
16.2015-09-17Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje žuvusio piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo
144625_T10-191 Sprendimo projektas.doc
144626_T10-191 Aiskinamasis rastas.doc
17.2015-09-17Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo
144627_T10-192 Aiskinamasis rastas.doc
144628_T10-192 Priedas prie aisk rast..doc
144629_T10-192 Priedas.doc
144630_T10-192 Sprendino projektas.doc
18.2015-09-17Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo
144631_T10-193 Aiskinamasis rastas.doc
144632_T10-193 Priedas prie isk rasto.doc
144633_T10-193 Priedas.doc
144634_T10-193 Sprendimo projektas.doc
19.2015-09-17Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T9-192 „Dėl biudžetinių įstaigų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo“ papildymo 1.7. ir 1.8. punktais
144635_T10-194 Aiskinamasis rastas.doc
144636_T10-194 Priedas.doc
144637_T10-194 Sprendimo projektasi.doc
20.2015-09-17Informacija, pranešimai