Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2015-10-27 Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. 2015-10-27 Dėl delegavimo į Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos valdymo grupę.
148661_T10-195 Aiskinamasis rastas.doc
148662_T10-195 sprendimo projektas.doc
3. 2015-10-27 Dėl parduodamų Skuodo rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.
148663_T10-196 Aiskinamasis rastas.doc
148664_T10-196 Priedas.doc
148665_T10-196 Sprendimo projektas.doc
4. 2015-10-27 Dėl Simono Daukanto premijos skyrimo Magdelenai Taurinskienei.
148666_T10-197 Aiskinamasis rastas patikslintas.doc
148667_T10-197 Priedas1.doc
148668_T10-197 Priedas2.pdf
148669_T10-197 Sprendimo projektas.doc
5. 2015-10-27 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T9-221 „Dėl Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių 34 punkto pakeitimo“.
148670_T10-198 Aiskinamasis rastas.doc
148671_T10-198 Priedas 1.pdf
148672_T10-198 sprendimo projektas .doc
6. 2015-10-27 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo.
148673_T10-199 Aiskinamasis rastas .doc
148674_T10-199 Priedas1 .doc
148675_T10-199 Sprendimo projektas.doc
7. 2015-10-27 Dėl prašymo perduoti Skuodo miesto teritorijoje esantį valstybinį kitos paskirties žemės sklypą patikėjimo teise Skuodo rajono savivaldybei.
148676_T10-200 Aiskinamasis rastas .doc
148677_T10-200 Priedas1.doc
148678_T10-200 Priedas2.pdf
148679_T10-200 Priedas3.pdf
148680_T10-200 Priedas4.pdf
148681_T10-200 Sprendimo projektas.doc
8. 2015-10-27 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją.
148682_T10-202 Aiskinamasis rastas .doc
148683_T10-202 Sprendimo projektas.doc
9. 2015-10-27 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo.
148684_T10-203 Aiskinamasis rastas.doc
148685_T10-203 Priedas1.doc
148686_T10-203 Priedas2.doc
148687_T10-203 Sprendimo projektas.doc
10. 2015-10-27 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2016 metų tarifų nustatymo.
148688_T10-204 Aiskinamasis rastas .doc
148689_T10-204 Sprendimo projektas.doc
11. 2015-10-27 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano koregavimo.
148690_T10-205 Aiskinamasis rastas.doc
148691_T10-205 Priedas.xlsx
148692_T10-205 Sprendimo projektas.doc
12. 2015-10-28 Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus patvirtinimo Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose.
148693_T10-206 Aiskinamasis rastas.doc
148708_T10-206 Sprendimo projektas 2 patikslintas.doc
13. 2015-10-27 Dėl UAB „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo.
148696_T10-207 Aiskinamasis rastas.doc
148697_T10-207 Sprendimo projektas patikslintas.doc
14. 2015-10-27 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos ir darbų sąrašo patvirtinimo.
148698_T10-208 Aiskinamasis rastas.doc
148699_T10-208 Priedas1.doc
148700_T10-208 Priedas2.doc
148701_T10-208 Priedas3.pdf
148702_T10-208 Priedas4.pdf
148703_T10-208 Sprendimo projektas.doc
15. 2015-10-27 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo.
148704_T10-209 Aiskinamasis rastas.doc
148705_T10-209 Prieda1.xlsx
148706_T10-209 Prieda2.xlsx
148707_T10-209 Sprendimo projektas.doc
16. 2015-10-27 Informacija, pranešimai