Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 28 gegužės, 2021

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2015-11-23 Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. 0000-00-00 Dėl leidimų važiuoti Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
3. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų socialinės globos kainos tvirtinimo
4. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo
5. 0000-00-00 Dėl leidimo Kristinai Nikartienei dirbti kitą darbą
6. 0000-00-00 Dėl nuomos sutarties pratęsimo su valstybės įmone Registrų centru
7. 0000-00-00 Dėl nereikalingo turto nurašymo
8. 0000-00-00 Dėl socialinių būstų nuomos sutarčių pratęsimo
9. 0000-00-00 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2015–2017 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) tvarkymo infrastruktūros plėtros plano tvirtinimo
10. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono kultūros centro tarybos sudarymo
11. 0000-00-00 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2016 metų tarifų nustatymo
12. 0000-00-00 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo
13. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano koregavimo
14. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo
15. 2015-11-23 Informacija, pranešimai.