Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2015-12-22Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.0000-00-00Dėl Viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos kainos tvirtinimo
3.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ir nuostatų tvirtinimo
4.0000-00-00DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
5.0000-00-00Dėl naujų gatvių pavadinimų Skuodo rajono Notėnų seniūnijos Baidotų ir Panotėnių kaimuose suteikimo
6.0000-00-00Dėl esamos gatvės geografinių charakteristikų keitimo ir pavadinimo suteikimo Skuodo rajono Notėnų seniūnijos Notėnų kaime
7.0000-00-00Dėl naujų gatvių pavadinimų Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos Kalnėnų kaime suteikimo
8.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos–daugiafunkcio centro vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo
9.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo
10.0000-00-00Dėl komisijos sudarymo Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentui rengti
11.2015-12-22Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo
12.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Notėnų pagrindinės mokyklos likvidavimo
13.0000-00-00Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
14.0000-00-00Dėl patalpų nuomos
15.0000-00-00Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
16.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo
17.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano koregavimo
18.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo
19.0000-00-00Dėl viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo
20.2015-12-22Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T9-202 „Dėl UAB „Skuodo vandenys“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
21.0000-00-00Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
22.2015-12-22Informacija, pranešimai.