Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2015-12-22 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 0000-00-00 Dėl Viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos kainos tvirtinimo
3. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ir nuostatų tvirtinimo
4. 0000-00-00 DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
5. 0000-00-00 Dėl naujų gatvių pavadinimų Skuodo rajono Notėnų seniūnijos Baidotų ir Panotėnių kaimuose suteikimo
6. 0000-00-00 Dėl esamos gatvės geografinių charakteristikų keitimo ir pavadinimo suteikimo Skuodo rajono Notėnų seniūnijos Notėnų kaime
7. 0000-00-00 Dėl naujų gatvių pavadinimų Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos Kalnėnų kaime suteikimo
8. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos–daugiafunkcio centro vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo
9. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo
10. 0000-00-00 Dėl komisijos sudarymo Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentui rengti
11. 2015-12-22 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo
12. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono Notėnų pagrindinės mokyklos likvidavimo
13. 0000-00-00 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
14. 0000-00-00 Dėl patalpų nuomos
15. 0000-00-00 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
16. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo
17. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano koregavimo
18. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo
19. 0000-00-00 Dėl viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo
20. 2015-12-22 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. T9-202 „Dėl UAB „Skuodo vandenys“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
21. 0000-00-00 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
22. 2015-12-22 Informacija, pranešimai.