Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2016-01-26Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.0000-00-00Dėl pritarimo projektui
3.0000-00-00Dėl pritarimo projektui
4.0000-00-00Dėl pritarimo projektui
5.0000-00-00Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinėje grupėje tvarkos aprašo patvirtinimo
6.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimo Nr. T9-1 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Skuodo rajono savivaldybnės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
7.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Skuodo atviro jaunimo centro tarybą
8.0000-00-00Dėl komisijos sudarymo Skuodo rajono savivaldybės tarybos reglamentui rengti
9.0000-00-00Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo
10.0000-00-00Dėl valstybės turto perėmimo
11.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T9-132 „Dėl patalpų perdavimo“ 1.4, 1.6 ir 1.7 papunkčių pripažinimo netekusiais galios
12.0000-00-00Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymo funkcijos vykdymo
13.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
14.0000-00-00Dėl atstovo delegavimo į Salantų regioninio parko jungtinę tarybą
15.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T9-179 patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Skuodo rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų 9 ir 22 punktų pakeitimo
16.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T9-114 „Dėl paskolos – kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo papildymo
17.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T9-180 patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų 9 ir 14 punktų pakeitimo
18.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
19.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimo, asignavimų administravimo tvarkos aprašo tvirtinimo
20.0000-00-00Dėl pritarimo Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategijai
21.0000-00-00Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus patvirtinimo Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose
22.0000-00-00Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo ugdymo įstaigų vadovams
23.0000-00-00Dėl tarifinio atlygio koeficientų nustatymo ugdymo įstaigų vadovams, dirbantiems papildomą darbą
24.0000-00-00Dėl priedo nustatymo
25.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T9-212 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovų algos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
26.2016-01-26Informacija, pranešimai.