Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2016-02-12 Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. 2016-02-12 Nr. T10-25 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
3. 2016-02-12 Nr. T10-26. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo
4. 2016-02-12 Nr. T10-27. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metams skirtų mokinio krepšelio 7 procentų lėšų paskirstymo
5. 2016-02-12 Nr. T10-28. Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui
6. 0000-00-00 Dėl pritarimo projektui „Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“
7. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
8. 0000-00-00 Dėl vaikus globojančios šeimos, globėjų (rūpintojų), įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos paslaugų teikimo
9. 0000-00-00 Dėl maksimalių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo
10. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo bei jo įgyvendinimo koordinatoriaus skyrimo
11. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
12. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių patvirtinimo
13. 2016-02-19 Dėl Skuodo rajono kultūros centro akreditavimo komisijos sudarymo
14. 2016-02-19 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ paskyrimo viešuoju geriamojo vandens tiekėju, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkytoju
15. 0000-00-00 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2016 metų objektų sąrašo tvirtinimo
16. 0000-00-00 Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus patvirtinimo Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose
17. 2016-02-15 Informacija, pranešimai.