Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2016-03-29 Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus patvirtinimo
3. 0000-00-00 Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo
4. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo
5. 0000-00-00 Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo programai 2016-2018 metams ir jungtinės veiklos sutarties pasirašymui
6. 0000-00-00 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
7. 0000-00-00 Dėl viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo
8. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T9-23„Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo" patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano priemonių pakeitimo
9. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo
10. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės socialinių paslaugų 2016 metų plano patvirtinimo
11. 0000-00-00 Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
12. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2017 mokslo metų klasių skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse nustatymo
13. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
14. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
15. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2016 metų programos patvirtinimo
16. 0000-00-00 Dėl pritarimo 2014–2020 metų Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimui
17. 0000-00-00 Dėl Skuodo miesto šventės organizavimo darbo grupės sudarymo
18. 0000-00-00 Dėl delegatų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą
19. 2016-03-29 Informacija, pranešimai.