Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2016-04-26Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo
3.0000-00-00Dėl Juozo Einikio atleidimo iš užimamų pareigų
4.0000-00-00Dėl Skuodo rajono kultūros centro direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
5.0000-00-00Dėl Skuodo atviro jaunimo centro direktoriaus veiklos 2015 m. ataskaitos patvirtinimo
6.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 m. veiklos ataskaitos pateikimo
7.0000-00-00Dėl Skuodo muziejaus direktoriaus veiklos 2015 m. ataskaitos patvirtinimo
8.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
9.0000-00-00Dėl Skuodo vaikų lopšelio darželio direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
10.0000-00-00Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
11.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
12.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo
13.0000-00-00Dėl Skuodo meno mokyklos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
14.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
15.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio darželio direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
16.0000-00-00Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasaros laikotarpiu
17.0000-00-00Dėl Vienkartinės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
18.2016-04-26Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktoriaus veiklos 2015 m. ataskaitos patvirtinimo
19.0000-00-00Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
20.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio darželio direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
21.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
22.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
23.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
24.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
25.0000-00-00Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
26.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Notėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
27.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T9-23 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo" patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano priemonių pakeitimo
28.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo
29.0000-00-00Dėl kreipimosi socialinei paramai mokiniams ir mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo
30.0000-00-00Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
31.0000-00-00Dėl pritarimo projektams
32.0000-00-00Dėl Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
33.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-12 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
34.2016-04-26Informacija, pranešimai.