Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2016-05-23 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 2016-05-23 Nr. T10-90. Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero Petro Pušinsko kasmetinių atostogų
3. 2016-05-23 Nr. T10-91. Dėl savivaldybės mero pavaduotojos Daivos Budrienės kasmetinių atostogų
4. 2016-05-23 Nr. T10-92. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T9-83 „Dėl Skuodo rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros kūrimo“ 1.1 ir 1.2 papunkčių pakeitimo
5. 2016-05-23 Nr. T10-93. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Skuodo autobusų stoties direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
6. 2016-05-23 Nr. T10-94. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
7. 2016-05-23 Nr. T10-95. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
8. 2016-05-23 Nr. T10-96. Dėl Skuodo rajono kapinių lankymo, leidimo laidoti išdavimo bei laidojimo neprižiūrimose kapavietėse tvarkos aprašo patvirtinimo
9. 2016-05-23 Nr. T10-97. Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo Stanislovui Martinkui
10. 2016-05-23 Nr. T10-98. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
11. 2016-05-23 Nr. T10-99. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metų tarifų nustatymo
12. 2016-05-23 Nr. T10-100. Dėl žemės mokesčio 2017 metų tarifų nustatymo
13. 2016-05-23 Nr. T10-101. Dėl žemės mokesčio 2016 metų lengvatų nustatymo
14. 2016-05-23 Nr. T10-102. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T9-114 „Dėl paskolos – kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo papildymo
15. 2016-05-23 Nr. T10-103. Dėl viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
16. 2016-05-23 Nr. T10-104. Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
17. 2016-05-23 Nr. T10-105. Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
18. 2016-05-23 Nr. T10-106. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T9-217 „Dėl patalpų nuomos“ 2 punkto pakeitimo
19. 2016-05-23 Nr. T10-107. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
20. 2016-05-23 Nr. T10-108. DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMU NR. T9-23 "DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PATVIRTINTO SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ PAKEITIMO
21. 2016-05-23 Nr. T10-109. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo
22. 2016-05-23 Nr. T10-110. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T9-49 „Dėl igalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto sąrašo papildymo
23. 2016-05-23 Nr. T10-111. Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
24. 2016-05-23 Nr. T10-112. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2016 metų papildyto objektų sąrašo patvirtinimo
25. 2016-05-23 Nr. T10-113. Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2016 metų veiklos užduočių patvirtinimo
26. 2016-05-23 Nr. T10-114. Dėl Skuodo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
27. 2016-05-23 Nr. T10-115. Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
28. 2016-05-23 Nr. T10-116. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T9-134 „Dėl Skuodo muziejaus bilietų kainų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
29. 2016-05-25 Nr. T10-117. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
30. 2016-05-25 Informacija, pranešimai.