Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 28 gegužės, 2021

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2016-06-27 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 2016-06-27 Dėl projekto „Skuodo miesto parko sutvarkymas“ finansavimo
3. 0000-00-00 Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
4. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus veiklos 2015 m. ataskaitos patvirtinimo
5. 0000-00-00 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo
6. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo T9-242 „Dėl asmenų nukreipimo socialinei globai ir mokėjimo už socialines globos paslaugas tvarkos aprašų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
7. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo
8. 0000-00-00 Dėl dalyvavimo projekte „Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas Latvijos ir Lietuvos miestų saugumui užtikrinti“ ir projekto finansavimo
9. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo
10. 0000-00-00 Dėl J. Janonio gatvės geografinių charakteristikų keitimo ir pavadinimo suteikimo Skuodo mieste
11. 0000-00-00 Dėl pritarimo 2014–2020 metų Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimui
12. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbo vasaros laikotarpiu
13. 2016-06-29 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo
14. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T9-23 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano priemonių pakeitimo
15. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo
16. 2016-06-28 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2016-05-30 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-27 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimo Nr. 1207 1.6 punktu patvirtino kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų ir skelbimo savivaldybių interneto svetainėse tvarkos aprašo 6 punkto vykdymo“
17. 2016-06-28 Viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro 2016-06-02 raštas Nr. R1-32 „Dėl ataskaitų pateikimo“
18. 2016-06-28 Skuodo rajono Eismo saugumo komisijos 2016-06-09 raštas Nr. (4.1.25)-R2-1106 „Dėl tarybos posėdžio 2016 m. kovo 31 d. posėdžio protokolo Nr. T1-6 išrašo“
19. 2016-06-28 Mosėdžio parapijos klebono 2016-06-27 prašymas