Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2016-08-19Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.2016-08-19Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties pakeitimo
3.2016-08-19Dėl delegatų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą
4.2016-08-19Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo
5.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano patvirtinimo
6.0000-00-00Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn
7.0000-00-00Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma" 2017–2018 metų investicinio plano derinimo
8.0000-00-00Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
9.2016-08-19Dėl Lidijos Rimkūnienės darbo sutarties sąlygų pakeitimo
10.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio darželio nuostatų tvirtinimo
11.0000-00-00Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio darželio nuostatų tvirtinimo
12.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T9-23 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo" patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano pakeitimo
13.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo
14.0000-00-00Dėl ilgalaikės paskolos kredito sumos padidinimo
15.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 2015 metų rinkinio tvirtinimo
16.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo nr. T9-192 „Dėl biudžetinių įstaigų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo“ papildymo 1.9 punktu
17.0000-00-00Dėl valstybės turto perėmimo
18.0000-00-00Dėl savivaldybės turto nuomos
19.0000-00-00Dėl socialinio būsto nuomos sutarties pratęsimo
20.0000-00-00Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo tvirtinimo
21.0000-00-00Dėl tarifinio atlygio koeficientų nustatymo ugdymo įstaigų vadovams, dirbantiems papildomą darbą
22.0000-00-00Dėl Skuodo miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo ir vertinimo tarybos sudarymo
23.0000-00-00Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo
24.2016-08-22Dėl atlyginimo dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo
25.2016-08-19Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
26.2016-08-19Dėl pritarimo projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ jungtinės veiklos sutarčiai ir finansavimui
27.2016-08-19Informacija, pranešimai.