Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2016-09-29Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.0000-00-00Dėl Lidijos Rimkūnienės darbo sutarties sąlygų pakeitimo
3.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo
4.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-108 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2016 metų papildyto objektų sąrašo patvirtinimo“ papildymo
5.0000-00-00Dėl projektų rengimo ir finansavimo
6.0000-00-00Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę 2016 metų tarifų ir lengvatų nustatymo
7.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2017 mokslo metų klasių skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse nustatymo
8.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T9-5 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo V skyriaus pakeitimo
9.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu T9-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 41.2 papunkčio pakeitimo
10.0000-00-00Dėl savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo tvirtinimo
11.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016–2020 m. programos patvirtinimo
12.0000-00-00Dėl netinkamo (negalimo) naudoti turto nurašymo
13.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo
14.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T9-192 „Dėl biudžetinių įstaigų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo“ papildymo 1.9 papunkčiu
15.0000-00-00Dėl lengvatos suteikimo
16.0000-00-00Dėl tarifinio atlygio koeficientų nustatymo ugdymo įstaigų vadovams, dirbantiems papildomą darbą.
17.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T9-223 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ pripažinimo netekusiu galios
18.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
19.2016-09-29Informacija, pranešimai.