Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 28 gegužės, 2021

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2016-10-25 Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. 0000-00-00 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo
3. 0000-00-00 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo
4. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos metu tvarkos aprašo patvirtinimo
5. 0000-00-00 Dėl piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo
6. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T9-209 „Dėl Laidojimo pašalpos iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
7. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano papildymo
8. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo
9. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T9-190 „Dėl UAB „Skuodo vandenys" teikiamų paslaugų įkainių nustatymo" papildymo
10. 0000-00-00 Dėl netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto nurašymo
11. 0000-00-00 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose
12. 0000-00-00 Dėl lengvatos suteikimo
13. 0000-00-00 Dėl pritarimo 2014–2020 metų Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimui
14. 0000-00-00 Dėl pritarimo dekoratyvino užrašo Skouds įrengimui
15. 0000-00-00 Dėl Chrizento Paulausko atleidimo iš užimamų pareigų
16. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo
17. 2016-10-26 Informacija, pranešimai.