Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2016-11-21Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties pakeitimo
3.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-108 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2016 metų papildyto objektų sąrašo patvirtinimo“ patikslinimo
4.0000-00-00Dėl kategorijos suteikimo Skuodo rajono kultūros centrui
5.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo
6.2016-11-24Dėl leidimo Kristinai Nikartienei dirbti kitą darbą
7.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T9-167 „Dėl Skuodo rajono mokinių mokymosi ir gabumų ugdymo finansavimo programos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios
8.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T9-157 „Dėl Moksleivių mokymosi ir studijų rėmimo finansavimo programos vykdymo komisijos tvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios
9.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo
10.0000-00-00Dėl Skuodo rajono įvaizdžio formavimo komsijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
11.0000-00-00Dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo Skuodo rajono Barstyčių ir Mosėdžio seniūnijų gyvenamosiose vietovėse
12.0000-00-00Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų valandinių įkainių patvirtinimo
13.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
14.0000-00-00Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo
15.0000-00-00Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo
16.2016-11-21Informacija, pranešimai.