Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 28 gegužės, 2021

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2016-12-20 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties pakeitimo
3. 0000-00-00 Dėl atstovo delegavimo į Skuodo vietos veiklos grupės valdymo organą
4. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
5. 0000-00-00 Dėl esamų gatvių geografinių charakteristikų keitimo ir pavadinimų suteikimo Skuodo rajone
6. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo
7. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T9-221 „Dėl Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių 37 punkto pakeitimo
8. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T9-205 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 190 punkto pakeitimo
9. 0000-00-00 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir finansinių normatyvų patvirtinimo
10. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo
11. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2017 metų programos patvirtinimo
12. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo
13. 0000-00-00 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo
14. 2016-12-20 Informacija, pranešimai.