Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2017-01-24Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.2017-01-24T10-1 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-7 "Dėl komisijos sudarymo Skuodo rajono savivaldybės tarybos reglamentui rengti" 1.8 papunkčio pakeitimo
3.2017-01-24T10-2 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T9-61 "Dėl Administracinės komisijos prie Skuodo rajono savivaldybės sudarymo ir nuostatų patvirtinimo" 1 ir 2 punktų pripažinimo netekusiais galios
4.2017-01-24T10-3 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
5.2017-01-24T10-4 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo
6.2017-01-24T10-5 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo
7.2017-01-24T10-6 Dėl esamų gatvių pavadinimų patikslinimo Skuodo rajono gyvenamosiose vietovėse
8.2017-01-24T10-7 Dėl Alvydo Stongvilo darbo sutarties sąlygų pakeitimo
9.2017-01-24T10-8 Dėl viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T9-42 „Dėl viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“, papildymo
10.2017-01-24T10-9 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo nr. T9-49 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto sąrašo papildymo
11.2017-01-26T10-10 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
12.2017-01-24T10-11 Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę
13.2017-01-26T10-12 Dėl projekto „Skuodo rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ rengimo ir įgyvendinimo
14.2017-01-26T10-13 Dėl projektų rengimo ir finansavimo
15.2017-01-24T10-14 Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialų skaičiaus nustatymo
16.2017-01-25Alternatyvus projektas. T10-14 Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialų skaičiaus nustatymo
17.2017-01-24T10- 15 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo
18.2017-01-25Alternatyvus projektas. T10-15 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo
19.2017-01-24T10-16 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T9-85 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 8.2 papunkčio ir 10 punkto pakeitimo
20.2017-01-24T10-17 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir nuostatų patvirtinimo
21.2017-01-24Informacija, pranešimai