Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2017-02-22Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.2017-02-22T10-19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
3.2017-02-22T10-20 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo.
4.2017-02-22T10-21 Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo ugdymo įstaigų vadovams.
5.2017-02-22T10-22 Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo ugdymo įstaigų vadovams, dirbantiems papildomą darbą.
6.2017-02-22T10-23 Dėl įgaliojimų suteikimo Skuodo rajono savivaldybės merui.
7.2017-02-22T10-24 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo ir seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.
8.2017-02-23T10-26 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių patvirtinimo.
9.2017-02-23T10-27 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
10.2017-02-22T10-28 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-95 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metų tarifų nustatymo“ 2 punkto pakeitimo.
11.2017-02-23T10-29 Dėl Triukšmo prevencijos Skuodo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.
12.2017-02-22T10-30 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo.
13.2017-02-22T10-31 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.
14.2017-02-22T10-32 Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudėties pakeitimo.
15.2017-02-22T10-33 Dėl projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ rengimo ir įgyvendinimo.
16.2017-02-22T10-34 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metams skirtų mokinio krepšelio 7 procentų lėšų paskirstymo.
17.2017-02-22Informacija, pranešimai.