Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2017-03-06Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2.2017-03-22T10-35 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
3.2017-03-22T10-36 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
4.2017-03-22T10-37 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
5.2017-03-22T10-38 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
6.2017-03-22T10-39 Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
7.2017-03-22T10-40 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
8.2017-03-22T10-41 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
9.2017-03-22T10-42 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
10.2017-03-22T10-43 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
11.2017-03-22T10-44 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
12.2017-03-22T10-45 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
13.2017-03-22T10-46 Dėl Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
14.2017-03-22T10-47 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
15.2017-03-22T10-48 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
16.2017-03-22T10-49 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
17.2017-03-22T10-50 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
18.2017-03-25T10-51 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
19.2017-03-25T10-52 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
20.2017-03-25T10-53 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
21.2017-03-25T10-54 Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2017–2018 mokslo metų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse nustatymo
22.2017-03-25T10-55 Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriui Alfonsui Lenkiui, dirbančiam papildomą darbą
23.2017-03-28T10-56 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T9-114 „Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo 6 punkto pakeitimo
24.2017-03-25T10-57 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo nr. T9-14 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1.15 papunkčio pakeitimo
25.2017-03-25T10-58 Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai
26.2017-03-25T10-59 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo, vidaus auditorių ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo
27.2017-03-25T10-60 Dėl Skuodo rajono savivaldybės valdybos 1998-06-18 sprendimu Nr. 194 „Dėl parkų, skverų ir vandenviečių įteisinimo“ patvirtintų neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo papildymo
28.2017-03-25T10-61 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-20 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
29.2017-03-25T10-62 Dėl projekto „Skuodo muziejaus pastato rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra“ finansavimo
30.2017-03-25T10-63 Dėl projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode nuo Šatrijos g. iki sodų bendrijos „Statybininkas“ ir Skuodo miesto parke“ finansavimo
31.2017-03-25T10-64 Dėl projekto „Pėsčiųjų takų įrengimas Ylakių miestelio Driaus ir Girėno g. ir Skuodo miesto Krantinės g.“ finansavimo
32.2017-03-25T10-65 Dėl projekto „Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas“ finansavimo
33.2017-03-25T10-66 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 5 d. sprendimo Nr.T9-161 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T9-275 „Dėl šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo bei priežiūros minimalių apimčių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
34.2017-03-25T10-67 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T9-179 patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Skuodo rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų papildymo 6.5 papunkčiu
35.2017-03-25T10-68 Dėl UAB „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo
36.2017-03-25T10-69 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
37.2017-03-25T10-70 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo
38.2017-03-25T10-71 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo
39.2017-03-25T10-72 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, ūkio ir verslo komiteto sudėties pakeitimo
40.2017-03-25T10-73 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo
41.2017-03-25T10-74 Dėl Skuodo meno mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
42.2017-03-25T10-75 Dėl Skuodo rajono Ylakių lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
43.2017-03-25T10-76 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
44.2017-03-25T10-77 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
45.2017-03-25T10-78 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
46.2017-03-25T10-79 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
47.2017-03-25T10-80 Dėl UAB „Skuodo šiluma“ 2014–2016 metais atliktų investicijų suderinimo
48.2017-03-25T10-81 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
49.2017-03-25T10-82 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T9-195 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ 6 punkto pakeitimo
50.2017-03-25T10-83 Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
51.2017-03-25T10-84 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo
52.2017-03-25T10-85 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos ir mero 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
53.2017-03-29T10-86 Dėl pritarimo projektui „Ylakių vaikų-lopšelio darželio patalpų sutvarkymas“ rengti ir įgyvendinti
54.2017-03-25Informacija, pranešimai