Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2017-05-16 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. 2017-05-16 T10-116 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Prano Vaškio atleidimo iš pareigų
3. 2017-05-16 T10-117 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenių pavyzdžių patvirtinimo
4. 2017-05-16 T10-118 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo
5. 2017-05-16 T10-119 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų
6. 2017-05-16 T10-120 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo
7. 2017-05-17 T10-121 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo
8. 2017-05-16 T10-122 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero Petro Pušinsko kasmetinių atostogų
9. 2017-05-17 T10-123 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotojos Daivos Budrienės kasmetinių atostogų
10. 2017-05-16 T10-124 Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centrą
11. 2017-05-17 T10-125 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T9-70 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos 14 punkto pakeitimo
12. 2017-05-17 T10-126 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Skuodo autobusų stoties direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
13. 2017-05-17 T10-127 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
14. 2017-05-16 T10-128 Dėl Skuodo rajono kultūros centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
15. 2017-05-16 T10-129 Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
16. 2017-05-16 T10-130 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo,
17. 2017-05-17 T10-131 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T9-192 „Dėl biudžetinių įstaigų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo“ 1.9 papunkčio pakeitimo
18. 2017-05-16 T10-132 Dėl asfaltuotinų Skuodo rajono žvyrkelių ruožų atrankos
19. 2017-05-16 T10-133 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
20. 2017-05-16 T10-134 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Kuržemės ir Vakarų Lietuvos gamtinio, istorinio ir kultūrinio paveldo atradimas“ ir projekto finansavimo
21. 2017-05-17 T10-135 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo rėmimo – laikinųjų darbų programos ir laikinųjų darbų paskirstymo sąrašo patvirtinimo
22. 2017-05-17 T10-136 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T9-182 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo“ 1 ir 3 punktų pakeitimo
23. 2017-05-16 T10-137 Dėl priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų rengimo ir įgyvendinimo
24. 2017-05-17 T10-138 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T9-50 „Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
25. 2017-05-16 T10-139 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo vasaros laikotarpiu
26. 2017-05-16 T10-140 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo
27. 2017-05-16 T10-141 Dėl savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties pakeitimo
28. 2017-05-16 T10-142 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano papildymo
29. 2017-05-24 T10-143 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo
30. 2017-05-24 T10-144 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2018 metų tarifo nustatymo
31. 2017-05-17 T10-145 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
32. 2017-05-16 T10-146 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T9-134 „Dėl Skuodo muziejaus bilietų kainų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
33. 2017-05-19 T10-147 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
34. 2017-05-24 Informacija, pranešimai