Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2017-06-14Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
222944_0629 Posedzio darbotvarke.doc
2.2017-06-14T10-148 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo.
3.2017-06-14T10-149 Dėl Skuodo rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.
4.2017-06-14T10-150 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
5.2017-06-14T10-151 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komiteto sudėties pakeitimo.
6.2017-06-22T10-152 Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo.
7.2017-06-14T10-153 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbo vasaros laikotarpiu.
8.2017-06-14T10-154 Dėl leidimo pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį.
9.2017-06-14T10-155 Dėl atstovų delegavimo į Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybą.
10.2017-06-14T10-156 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano papildymo.
11.2017-06-14T10-157 Dėl Žmonių gyvybės apsaugos Skuodo rajono savivaldybės vandens telkiniuose ir ant ledo taisyklių patvirtinimo.
12.2017-06-14T10-158 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017–2019 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo.
13.2017-06-21T10-159 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo laikotarpio nustatymo.
14.2017-06-21T10-160 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo.
15.2017-06-27T10-161 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero Petro Pušinsko kasmetinių atostogų.
16.2017-06-27Informacija, pranešimai