Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr. Data Teisės aktas
1. 2017-08-17 Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. 2017-08-17 T10-162 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo.
3. 2017-08-18 T10-163 Dėl Skuodo rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo
4. 2017-08-18 T10-164 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T9-81 „Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams ir mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 33 punkto pakeitimo
5. 2017-08-31 T10-165 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio miestelio Rožių gatvės geografinių charakteristikų keitimo ir pavadinimo suteikimo
6. 2017-08-18 T10-166 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2017 metų objektų sąrašo patvirtinimo
7. 2017-08-18 T10-167 Dėl pritarimo 2014–2020 metų Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimui
8. 2017-08-18 T10-168 Dėl projekto „Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“ finansavimo
9. 2017-08-31 T10-169 Dėl pritarimo projekto „Klaipėdos regiono turizmo infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ rengimui ir finansavimui
10. 2017-08-18 T10-170 Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo
11. 2017-08-18 T10-171 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
12. 2017-08-18 T10-172 Dėl Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2017–2018 mokslo metų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse bei grupėse nustatymo
13. 2017-08-18 T10-173 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo
14. 2017-08-18 T10-174 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
15. 2017-08-18 T10- 175 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano papildymo naujomis priemonėmis
16. 2017-08-18 T10-176 Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centrą
17. 2017-08-18 T10-177 Dėl projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ rengimo ir įgyvendinimo
18. 2017-08-21 T10-178 Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 2016 metų rinkinio patvirtinimo
19. 2017-08-22 T10-179 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo
20. 2017-08-22 T10-180 Dėl papildomo susitarimo sudarymo su Šačių pagrindinės mokyklos direktoriumi Bronislovu Bagočiumi
21. 2017-08-22 Informacija, pranešimai