Teisės aktų projektai

Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas

Detali teisės aktų projektų paieška (e-seimas.lrs.lt)

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 21 vasario, 2022

Paieška
Paieška vykdoma tik žemiau esančio posėdžio TA projektuose.
Nr.DataTeisės aktas
1.2017-09-25Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.2017-09-25T10-181 Dėl leidimo Žydrūnui Ramanavičiui dirbti kitą darbą.
3.2017-09-25T10-182 Dėl Skuodo rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo.
4.2017-09-25T10-183 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre naujų įkainių nustatymo.
5.2017-09-25T10-184 Dėl turto nurašymo.
6.2017-09-25T10-185 Dėl Skuodo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo.
7.2017-09-25T10-186 Dėl Skuodo rajono savivaldybės valdybos 1998-06-18 sprendimu Nr. 194 „Dėl parkų, skverų ir vandenviečių įteisinimo“ patvirtintų neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo papildymo.
8.2017-09-25T10-187 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo.
9.2017-09-25T10-188 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2017 metams.
10.2017-09-25T10-189 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo.
11.2017-09-27T10-190 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T9-192 „Dėl biudžetinių įstaigų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo“ papildymo 1.9 papunkčiu.
12.2017-09-25T10-191 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo.
13.2017-09-25T10-192 Dėl pripažinimo netekusiais galios.
14.2017-09-25T10-193 Dėl Viešų konkursų į Skuodo rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų pareigas nuostatų patvirtinimo.
15.2017-09-25T10-194 Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą.
16.2017-09-25T10-195 Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą.
17.2017-09-25T10-196 Dėl atstovų skyrimo į viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą.
18.2017-09-25T10-197 Dėl žemės mokesčio 2017 metų lengvatų nustatymo.